maanantai 22. joulukuuta 2014

Kasvatus- ja sivistyslautakunta myönsi erityisavustusta vammasiten kuvataideopetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen

Kasvatus- ja sivistyslautakunta myönsi 17.12.2014 Kuusamo-opistolle 15 000 euron erityisavustuksen vammaisten kuvataideopetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen sekä em. opetuksen tilojen ja välineiden kehittämiseen.
Kuusamo-opisto anoi erityisavustusta 15 000 euroa vammaisten kuvataideopetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen sekä em. opetuksen tilojen ja välineiden kehittämiseen seuraavasti: ns. Arvola-rakennuksen taidegrafiikan opetustiloihin on tehtävä pieniä rakenteellisia muutoksia (mm. liuskat, kaiteet, kynnykset yms.), joilla helpotetaan tilaan pääsyä. Taidegrafiikantilat ovat 1. kerroksessa. Tämän lisäksi tilaan on hankittava taidevälineitä ja materiaaleja ryhmän käyttöön.


Vammaisneuvosto ja esteettömyystyöryhmä ottavat päätöksen ilahtuneina vastaan.

Työryhmien puolesta
Anne Kurvinen
sihteeri


tiistai 16. joulukuuta 2014

Keva-keskuksen joulutervehdys ja vuodenvaihteen aukiolo
 

Ilmassa leijuu juhlava aika.
Nurkissa raikaa laulujen taika.
Pöydät täytetään maittavin herkuin,
kaikkia muistetaan jouluisin terkuin.
Iloa, lämpöä, tuikkujen tunnelmaa,
tätä kaikkea joulu aikaan saa.
 
       Kiitokset kuluneen vuoden yhteistyöstä
Hyvän joulun toivotuksin
KeVa-keskuksen henkilökunta

Keva-keskus on lomalla 22.12.2014 - 6.1.2015 välisen ajan. Toiminta alkaa jälleen keskiviikkona 7.1.2015.                                   

torstai 4. joulukuuta 2014

Vammaisneuvosto kokoontui 3.12.14 vuoden viimeiseen kokoukseenVammaisneuvosto kokoontui 3.12.14 vuoden viimeiseen kokoukseen.

Vammaisneuvostossa ovat kaudelle 2013–2016 seuraavat jäsenet: Kemppainen Elina puheenjohtaja, Käsmä Vuokko varapuheenjohtaja, Palosaari Sisko Kuusamon Invalidit ry., Kokko Ellen Hengitysyhdistys ry., Kähkönen Anna-Liisa Kuusamon sydänyhdistys ry., Paasovaara Helvi Koillismaan Kuuloyhdistys ry., Nevala Veikko Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry., Baas Pirkko (Hokkinen Liisa) Kuusamon Kehitysvammaisten tuki ry., Manninen Pentti Koillismaan Parkinson-kerho, Ervasti Hannu Perusturvalautakunta, Kurvinen Anne Perusturvan toimiala (sihteeri), Lämsä Virpi Kasvatus- ja sivistystoimi ja Mankinen Mika Yhdyskuntatekniikan toimiala.
Tänä vuonna kokouksia on ollut yhteensä kuusi.
Vammaisneuvosto käsitteli kokouksessa toimintakertomuksen toimintavuosilta 2013–2014 sekä toimintasuunnitelmaa vuodelle 2015.
Vammaisneuvosto on ollut mukana järjestämässä vammaisfoorumeita, jonka pohjalta muodostui päivitetty vammaispoliittinen ohjelma. Vammaisneuvosto on antanut kolme lausuntoa. Lausunnot koskivat Nilon koulun laajennusta ja remonttia sekä uimahallin remonttia ja liikuntahallin invapaikkaa, Kirkkosaareen suunnitteilla olevaa siltaa sekä suunnitelmaa kirjaston ulkotilojen esteettömyyden parantamiseksi sekä katosta ja kaupungintalon pääsisäänkäynnin katosta. Lisäksi vammaisneuvosto on tehnyt aloitteen esteettömyysasiantuntijan nimeämiseksi Kuusamon kaupunkiin.
Esteettömyysasiantuntijat on valittu eri toimialoille. Perusturvalautakunta on nimennyt esteettömyysasiantuntijaksi vammaistyön sosiaalityöntekijä Anne Kurvisen. Kasvatus- ja sivistyslautakunta nimesi esteettömyysasiantuntijaksi vammaisten lasten kotihoidon ohjaaja Anniina Määtän. Heidän erityisenä vastuualueena on sosiaalisen ja psyykkisen esteettömyyden toteuttaminen Kuusamon kaupungissa. Yhdyskuntatekninen lautakunta on nimennyt esteettömyysasiantuntijoiksi rakennuttamisen ja suunnittelun (talonrakentamishankkeet) tulosyksikköjohtaja Jyrki Oikarisen sekä kunnallistekniikan tulosaluejohtaja Pasi Pohjolan (infrahankkeet), joiden erityisenä vastuualueena on fyysisen esteettömyyden toteutuminen Kuusamon kaupungin toteuttamis- ja ylläpitovastuulla olevilla kohteilla. Muilla kohteilla esteettömyyden toteutumista edistetään mm. kaavoituksen, rakennusvalvonnan sekä terveysvalvonnan toimenpitein.
Vammaisneuvosto osallistui myös kaupunkistrategian laatimisprosessiin. Vammaisneuvoston pyynnöstä kaupunkistrategiaan lisättiin maininta esteettömyyden huomioimisesta ydintaajaman Masterplanissa sekä vammaisten kotona asumisen tukemisesta.
Esteettömyystyöryhmä toimii vammaisneuvoston alla. Vammaisneuvosto kutsui koolle esteettömyystyöryhmän ja pyysi siihen jäseniä myös vanhusneuvostosta. Esteettömyystyöryhmä kokoontui vuonna 2014 viisi kertaa. Esteettömyystyöryhmän työskentely jatkuu helmikuuhun 2015.
Päivitetty vammaispoliittinen ohjelma on hyväksytty lautakunnissa ja tulee hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustoon vuoden 2015 alkupuolella.
Vammaisneuvoston vuoden 2015 toimintaa on mm. vammaispoliittisen ohjelman toteutumisen seuranta, vammaisfoorumin järjestäminen esimerkiksi aiheesta itsemääräämisoikeus, eri asiantuntijoiden pyytäminen kokouksiin ja tutustutaan eri kohteisiin, kaupungin esteettömyysasiantuntijoiden esittely kuntalaisille, vammaisten ja kehitysvammaisten perhehoidon mahdollisuuksien selvittäminen, nuorten jatkokoulutusmahdollisuuksien ja työmahdollisuuksien esillä pitäminen, asioista tiedottaminen muun muassa blogin kautta.
Vammaisneuvoston puolesta
Anne Kurvinen
vammaisneuvoston sihteeri, sosiaalityöntekijä
 
 
 

 

 

 

keskiviikko 3. joulukuuta 2014

Pikkujoulua

 
Ruijanmutkan ryhmäkodissa vietettiin pikkujoulua maanantaina 24.11.14. Paikalla oli vanhempia, sisaruksia, vuorohoitoasiakkaita, työntekijöitä ja ryhmäkodin asukkaita. Ryhmäkodin nuoret ja vähän vanhemmatkin olivat harjoitelleet ohjelmaa; näytelmä, tanssiesitys ja yksinlaulua. Välillä aina pistimme yhteislauluksi joululaulujen merkeissä. Lopuksi kävi Joulupukki ja jakoi pienen paketin. Pakettien avaamisen jälkeen nautimme joulukahvit sen seitsemän sortin tarjoilujen kera. Mukavaa näytti kaikilla olevan puheensorinasta ja naurusta päätellen.
Kiitos kun sain olla mukana!
T. Anne 


keskiviikko 19. marraskuuta 2014

Keva-keskuksen kuvataideryhmä on julkaissut vuoden 2015 taidevuosikalenterin
Kuusamo-opiston ja Kevakekuksen asiakkaiden kuvataideryhmä on julkaissut oman taidevuosikalenterin vuodelle 2015. Kalenterin taidekuvat ovat ryhmän jäsenten tekemiä. Taidevuosikalentereita saa ostaa Kevakeskuksesta aukioloaikoina ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14.
Kevan porukkaa on myös Porkkaprtin myyjäisissä 26.11.14 klo 10-14.30. Myynnissä on myös kalentereita.

terveisin
Pirkko Koramo
kehitysvammatyön koordinaattori

keskiviikko 12. marraskuuta 2014

Esteettömyystyöryhmä kokoontui tänään 12.11.14

Esteettömyystyöryhmä pohti 12.11.14 liikuntahallin piha-alueen liikennejärjestelyjä esteettömyyden ja liikenneturvallisuuden näkökulmasta
 
Vanhus- ja vammaisneuvoston yhteinen esteettömyystyöryhmä kokoontui tänään. Tiemestari Pasi Pohjola esitteli Ely-keskuksen ja Kuusamon kaupungin vuonna 2008 tehdyn esteettömyysselvityksen tähän mennessä toteutetut tiet, kadut ja kaupungin rakennukset. Suurin osa muutoskohteista on jo toteutettu ja loputkin etenevät. Esteettömyysselvitys on päivitysvaiheessa yhdessä Ely-keskuksen kanssa. Päivitystyö valmistunee tämän vuoden loppuun mennessä. Esteettömyystyöryhmä antaa oman näkemyksen päivitettävään esteettömyysselvitykseen pohjautuen vammaispoliittiseen ohjelmaan ja esteettömyystyöryhmässä esille tulleisiin asioihin.

Esteettömyystyöryhmä keskusteli vuoden 2015 talousarvioesityksestä. Kaupungin investointiohjelmassa on mm. kirjaston ulkotilojen esteettömyysremontti. Kohdentamattomista määrärahoista on talousarvioesityksessä ehdolla kaupungintalon yleisötilojen inva-wc muutostyö.

Esteettömyystyöryhmä jatkaa työskentelyä helmikuun loppuun 2015. Sen jälkeen toimialojen esteettömyysasiantuntijat (yhdyskuntatekniikka Pasi Pohjola ja Jyrki Oikarinen, kasvatus- ja sivistys Anniina Määttä sekä perusturva Anne Kurvinen) yhdessä vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa kehittävät  kaupungin esteettömyysasioita.
Esteettömyystyöryhmän jäseniä ovat  Nevala Veikko vammaisneuvosto, Vähäkuopus Jouko kokemusasiantuntija, Siikaluoma Liisa vanhusneuvosto, Määttä Kauko vanhusneuvosto, Elina Kemppainen vammaisneuvosto, Vuokko Käsmä vammaisneuvosto, Määttä Anniina vammaisten lasten kotihoidonohjaaja, Pohjola Pasi tulosaluejohtaja kunnallistekniikka, tiemestari, Oikarinen Jyrki rakennuttajainsinööri, Mankinen Mika toimialajohtaja yhdyskuntatekniikka ja Kurvinen Anne sosiaalityöntekijä, vammaisneuvoston sihteeri.

terveisin
Anne työryhmän puolesta

perjantai 7. marraskuuta 2014

Apajakodin muutosta

Eilen illalla oli Apajakodilla info-tilaisuus asukkaille, omaisille ja henkilökunnalle. Tilaisuuteen osallistui kutsuttuna myös vammaisneuvoston puheenjohtaja Elina Kemppainen. Kehitysvammatyön koordinaattori Pirkko Koramo ja vammaistyön sosiaalityöntekijä Anne Kurvinen kertoivat muuttoon liittyvistä käytännön asioista. Keskustelua herätti mm. kuljetukset töihin ja harrastuksiin, muuton käytännön toteuttaminen. Muutto ajoittuu tammikuun loppupuolelle. Sitä ennen asukkaille ja omaisille järjestetään mahdollisuus käydä tutustumassa heille uusiin tiloihin. Vuokrasopimukset ovat valmiina joulukuun alussa, jotta asiat Kelaan päin saada hoidettua ajoissa.
Keskustelussa muutto todettiin myönteiseksi asiaksi. Apajakodin asukkaat saavat isommat huoneet ja omat saniteettitilat. Toisaalta arvelttin, että jossakin vaiheessa ympäristön muutos kaupungin keskustasta hieman kauemmas voi aiheuttaa harmitusta. Info-tilaisuus oli kaiken kaikkiaan paikallaan järjestään nyt ja tällä tavalla. Aina voi ottaa yhteyttä työntekijöihin muuttoon liittyvissä asioissa. Vielä kukaan ei tiedä kuinka kaikki asiat käytännössä sitten sujuvat, mutta yhdessä tehden onnistumme.

Hyvää viikonloppua!
Toivottaa

Anne Kurvinen
sosiaalityöntekijä

tiistai 4. marraskuuta 2014

Blogin aloitusta...

Hei!

Tämä pesijaali blogi on tarkoitettu Kuusamon kaupungin vammaispalvelujen ja asiakkaiden yhteiseksi foorumiksi. Kuusamon kaupungissa vammaispalvelut on jaettuu kahdelle eri toimialueelle; lasten palvelut (alle 16-vuotiaat) tulevat kasvatus- ja sivistystoimialalta ja aikuisten palvelut perusturvasta. Tässä blogissa kerrotut asiat koskevat aikuisasiakkaita. Bloggin laitetaan vain yleisiä asioita eikä yksittäisiä asiakasasioita käsitellä ollenkaan. 

Blogista löydät ajantasaista tietoa vammaispalveluista, esteettömyydestä, vammaisneuvostosta ym. Suuressa kuvassa tämäkin pesijaali blogi liitty kaupunkistrategiaan ja sen kriittisiin menestystekijöihin, näkökulmiin ja menestystekijöihin Hyvinvointi, Elinvoima ja Kehittyvä kaupunki. Kuusamon kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon linjauksissa 2021 tasapainoinen talous ja toiminta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tavoittelee muun muassa sähköisten palveluiden lisäämistä sekä prosessien ja toimintojen uudistamista.
Tämän blogin tavoitteena on tarjota asiakkaille uusia kanavia tavoittaa kaupungin vammaispalvelut. Blogiin on tulossa jossakin vaiheessa chatnappi, jossa voi keskustella työntekijän kanssa yleisistä asioista eli Anne on silloin paikalla.
Työntekijöistä blogiin kirjoittaa näin alussa vammaistyön sosiaalityöntekijä Anne Kurvinen.

Mitä tuo pesijaali sitten oikein tarkoittaa? Kuusamossa lausutaan joitakin kirjaimia aika lailla niin kuin ne kuulostaa ja venytetään sanoja. Pesijaali on kuusamolainen versio sanata spesiaali. Vammaispalvelujen asiakkaat ovat jollakin omalla, erityisellä tavalla pesijaaliasiakkaita. Pesijaali, erityinen kuulostaa mukavammalta kuin vammais- tai kehitysvammaisblogi.

Terveisin
Anne Kurvinen
sosiaalityöntekijä vammaistyössä ja vähän muussakin...


perjantai 31. lokakuuta 2014

Ajankohtaista vammaispalveluissa

Olin kutsuttuna omaisten iltaan Tolpanniemen ryhmäkotiin tällä viikolla. Tapaaminen kesti pari tuntia. Lähes kaikkien omaisia oli päässyt paikalle. Tilaisuudessa ryhmäkodin vs. vastaava ohjaaja Paula Tuovila, ohjaaja Taina Määttä ja liikunnanohjaaja Jari Mustonen kertoivat ryhmäkodin menneestä vuodesta ja tulevesta vuodesta. Ryhmäkodilla on perinteisiä vuosittain tapahtuvia virkistys- ja virikejuttuja. Joka vuosi on mm. ryhmäkodin oma leiri, lavatansseissa käyminen, konsertit, diskot, vappujuhlat, itsenäisyyspäivänjuhlat, liikunta eri muodosissa. Toimintaa on jokaiselle omien voimavarojen mukaan.
Allekirjoittanut eli Anne kertoi kehitysvammatyön ajankohtaisista asioista. Apajakoti muuttaa uuteen paikkaa ensi vuoden alkupuolella. Apajakoti muuttaa Tuomaantuvan tiloihin. Muuttoa on suunniteltu jo pidempään, mutta sopivia tiloja ei ole löytynyt. Nyt löytyi!
Keva saa uuden työntekijän. Sosionomi Jaana Tuomaala aloittaa avotyötoiminnan ohjaajana marraskuun alusta. Nykyinen avotyötoiminnan ohjaaja Susanna Veteläinen siirtyy vanhusten uuden tehostetun palaveluasumisyksikön tiimin vetäjäksi. Kiitos Susanna yhteistyöstä ja tervetuloa Jaana.
Lopuksi omaisilla oli mahdollista kysellä mieltä askarruttavia kysymyksiä tryhmäkodin henkilökunnalta ja kaupungin virkahenkilöiltä. Myös tulosaluejohtaja Annikki Paloniemi ehti mukaan.
Ainakin allekirjoittaneelle Annelle omaisten illasta jäi hyvä mieli! Tolpanniemessä välitetään omista asukkaista sekä toivotetaan omaiset ja vieraammatkin tervetulleeksi!

Näihin tunnelmiin.... Anne