torstai 4. joulukuuta 2014

Vammaisneuvosto kokoontui 3.12.14 vuoden viimeiseen kokoukseenVammaisneuvosto kokoontui 3.12.14 vuoden viimeiseen kokoukseen.

Vammaisneuvostossa ovat kaudelle 2013–2016 seuraavat jäsenet: Kemppainen Elina puheenjohtaja, Käsmä Vuokko varapuheenjohtaja, Palosaari Sisko Kuusamon Invalidit ry., Kokko Ellen Hengitysyhdistys ry., Kähkönen Anna-Liisa Kuusamon sydänyhdistys ry., Paasovaara Helvi Koillismaan Kuuloyhdistys ry., Nevala Veikko Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry., Baas Pirkko (Hokkinen Liisa) Kuusamon Kehitysvammaisten tuki ry., Manninen Pentti Koillismaan Parkinson-kerho, Ervasti Hannu Perusturvalautakunta, Kurvinen Anne Perusturvan toimiala (sihteeri), Lämsä Virpi Kasvatus- ja sivistystoimi ja Mankinen Mika Yhdyskuntatekniikan toimiala.
Tänä vuonna kokouksia on ollut yhteensä kuusi.
Vammaisneuvosto käsitteli kokouksessa toimintakertomuksen toimintavuosilta 2013–2014 sekä toimintasuunnitelmaa vuodelle 2015.
Vammaisneuvosto on ollut mukana järjestämässä vammaisfoorumeita, jonka pohjalta muodostui päivitetty vammaispoliittinen ohjelma. Vammaisneuvosto on antanut kolme lausuntoa. Lausunnot koskivat Nilon koulun laajennusta ja remonttia sekä uimahallin remonttia ja liikuntahallin invapaikkaa, Kirkkosaareen suunnitteilla olevaa siltaa sekä suunnitelmaa kirjaston ulkotilojen esteettömyyden parantamiseksi sekä katosta ja kaupungintalon pääsisäänkäynnin katosta. Lisäksi vammaisneuvosto on tehnyt aloitteen esteettömyysasiantuntijan nimeämiseksi Kuusamon kaupunkiin.
Esteettömyysasiantuntijat on valittu eri toimialoille. Perusturvalautakunta on nimennyt esteettömyysasiantuntijaksi vammaistyön sosiaalityöntekijä Anne Kurvisen. Kasvatus- ja sivistyslautakunta nimesi esteettömyysasiantuntijaksi vammaisten lasten kotihoidon ohjaaja Anniina Määtän. Heidän erityisenä vastuualueena on sosiaalisen ja psyykkisen esteettömyyden toteuttaminen Kuusamon kaupungissa. Yhdyskuntatekninen lautakunta on nimennyt esteettömyysasiantuntijoiksi rakennuttamisen ja suunnittelun (talonrakentamishankkeet) tulosyksikköjohtaja Jyrki Oikarisen sekä kunnallistekniikan tulosaluejohtaja Pasi Pohjolan (infrahankkeet), joiden erityisenä vastuualueena on fyysisen esteettömyyden toteutuminen Kuusamon kaupungin toteuttamis- ja ylläpitovastuulla olevilla kohteilla. Muilla kohteilla esteettömyyden toteutumista edistetään mm. kaavoituksen, rakennusvalvonnan sekä terveysvalvonnan toimenpitein.
Vammaisneuvosto osallistui myös kaupunkistrategian laatimisprosessiin. Vammaisneuvoston pyynnöstä kaupunkistrategiaan lisättiin maininta esteettömyyden huomioimisesta ydintaajaman Masterplanissa sekä vammaisten kotona asumisen tukemisesta.
Esteettömyystyöryhmä toimii vammaisneuvoston alla. Vammaisneuvosto kutsui koolle esteettömyystyöryhmän ja pyysi siihen jäseniä myös vanhusneuvostosta. Esteettömyystyöryhmä kokoontui vuonna 2014 viisi kertaa. Esteettömyystyöryhmän työskentely jatkuu helmikuuhun 2015.
Päivitetty vammaispoliittinen ohjelma on hyväksytty lautakunnissa ja tulee hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustoon vuoden 2015 alkupuolella.
Vammaisneuvoston vuoden 2015 toimintaa on mm. vammaispoliittisen ohjelman toteutumisen seuranta, vammaisfoorumin järjestäminen esimerkiksi aiheesta itsemääräämisoikeus, eri asiantuntijoiden pyytäminen kokouksiin ja tutustutaan eri kohteisiin, kaupungin esteettömyysasiantuntijoiden esittely kuntalaisille, vammaisten ja kehitysvammaisten perhehoidon mahdollisuuksien selvittäminen, nuorten jatkokoulutusmahdollisuuksien ja työmahdollisuuksien esillä pitäminen, asioista tiedottaminen muun muassa blogin kautta.
Vammaisneuvoston puolesta
Anne Kurvinen
vammaisneuvoston sihteeri, sosiaalityöntekijä
 
 
 

 

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti